Souhlas se zpracováním osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení (Newsletter)

Souhlasím tímto se zpracováním svých výše uvedených identifikačních osobních údajů, které jsem dobrovolně poskytl společnosti TRAVEL FREE, s.r.o. za účelem administrativního zajištění zasílání pravidelných obchodních sdělení ve formátu/ obsahu: Newsletter, a to elektronickými prostředky na mou výše uvedenou e-mailovou adresu. V souvislosti s tím prohlašuji, že jsem se seznámil s Informací o zásadách zpracování a ochraně osobních údajů, která je k dispozici na webových stránkách společnosti TRAVEL FREE, s.r.o..

Jsem informován/a o tom, že správcem osobních údajů je společnost TRAVEL FREE, s.r.o., IČO: 267 39 780, se sídlem Praha 1, Václavské nám. 53, PSČ 110 00. Jsem si vědom/a toho, že v rámci zpracování osobních údajů nebude ze strany správce docházet k automatizovanému rozhodování, resp. profilování. Tento souhlas uděluji, svobodně, dobrovolně s vědomím, že jej mohu kdykoliv odvolat.

Současně s tím uděluji ve smyslu ust. § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, souhlas se zasíláním obchodních sdělení ve formátu/obsahu: Newsletter, a to elektronickými prostředky na mou výše uvedenou e-mailovou adresu. Tento souhlas uděluji, svobodně, dobrovolně s vědomím, že jej mohu kdykoliv odvolat.