Informace o zpracování osobních údajů – Kontaktní formulář

 

Úvod

Děkujeme, že jste se rozhodli nás oslovit prostřednictvím Kontaktního formuláře na webových stránkách společnosti TRAVEL FREE, s.r.o.

Na Váš dotaz, podnět nebo žádost v co nejkratší době odpovíme.

V této souvislosti si Vás dovolujeme v návaznosti na obecnou Informaci o zásadách zpracování a ochraně osobních údajů blíže informovat o konkrétním zpracování Vašich osobních údajů, které jste nám poskytl/a vyplněním Kontaktního formuláře.

Všechny postupy a opatření naší společnosti, přijaté a realizované v oblasti ochrany osobních údajů a soukromí, přitom důsledně vycházejí z aktuální platné právní úpravy ochrany osobních údajů a soukromí, zejména z

V případě jakýchkoli změn dotčené právní úpravy veškeré naše postupy a opatření průběžně přizpůsobujeme těmto novým úpravám a změnám.

 

TRAVEL FREE, s.r.o. jako správce osobních údajů

Vzhledem k tomu, že jste nám v Kontaktním formuláři poskytl/a své osobní údaje, které budou po určitou dobu z naší strany zpracovávány, jsme v postavení správce osobních údajů (dále také jen „správce“) s odpovědností za jejich řádné zpracování a ochranu.

Správce: TRAVEL FREE, s.r.o., se sídlem Praha 1, Václavské nám. 53, PSČ 110 00, IČO: 267 39 780, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 90761.

Společnost TRAVEL FREE, s.r.o. jako správce provádí veškerá zpracování osobních údajů na základě a v souladu s povinnostmi a požadavky, které vyplývají z obecného nařízení o ochraně osobních údajů a dalších souvisejících právních předpisů.

Vaše osobní údaje zpracováváme za níže uvedených podmínek.

 

Zpracovávané osobní údaje

Zpracováváme ty Vaše osobní údaje, které jste nám poskytl/a vyplněním Kontaktního formuláře, tj. údaje v rozsahu: jméno a příjmení, oslovení (pan/ paní), e-mailová adresa, popř. i CLUBCARD-Nr. (číslo klubové karty věrnostního programu).

Tyto identifikační údaje nezbytně potřebujeme k tomu, abychom Vám mohli odpovědět na Váš dotaz, podnět anebo žádost, kterou jste formulovali v části Kontaktního formuláře: „Vaše zpráva“.

Jakékoli zpracování osobních údajů je přitom vždy vázáno na stanovený účel zpracování a tomuto účelu odpovídající příslušný právní titul zpracování ve smyslu článku 6 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, zejména: plnění smlouvy/ jednání o smlouvě, plnění právních povinností správce, oprávněné zájmy správce anebo souhlas subjektu údajů.

V případě, že již jste naším registrovaným zákazníkem, zejména v rámci věrnostního programu „Travel FREE CLUBCARD“, tak zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem: zajištění účasti ve věrnostním programu a na základě právního titulu: souhlas subjektu údajů. V tomto případě již jste také dříve byli o podmínkách zpracování osobních údajů podrobně informováni v dokumentech:

Pokud tomu tak není a nejste tedy dosud naším registrovaným zákazníkem, tak Vaše osobní údaje poskytnuté nám prostřednictvím Kontaktního formuláře, budou z naší strany zpracovávány jen po nezbytně nutnou dobu potřebnou k vyřízení Vašeho dotazu, podnětu nebo žádosti, nejpozději však po dobu jednoho (1) měsíce ode dne vyplnění Kontaktního formuláře, a poté budou vymazány/ likvidovány. V tomto případě je účelem zpracování: vyřízení dotazu, podnětu nebo žádosti zákazníka, právním titulem: oprávněné zájmy správce, popř. plnění právních povinností správce.

 

Subjekt údajů a jeho práva

V případě zpracování Vašich osobních údajů ze strany společnosti TRAVEL FREE, s.r.o. jako správce jste v právním postavení subjektu údajů, který má vůči správci všechna práva vyplývající z obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Jako subjekt údajů přitom máte ve smyslu článků 15 až 22 Nařízení ve vztahu ke správci zejména následující práva:

Vedle toho má subjekt údajů právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je:

 

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
E-mailová adresa: posta@uoou.cz

 

Jak nás můžete kontaktovat

V případě jakýchkoli Vašich dotazů, odvolání Souhlasu anebo uplatnění Vašich dalších práv subjektu údajů se na nás můžete obrátit a kontaktovat nás: