Evropský sociální fond (ESF)

Společnost TRAVEL FREE a. s. realizuje projekt s názvem Vzdělávání zaměstnanců společnosti TRAVEL FREE s registračním číslem CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012108.

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí, dovedností a zejména klíčových kompetencí našich zaměstnanců.

Počet zapojených osob do projektu (podpořených osob): 332 osob

Realizace projektu: 01.01.2020–31.12.2021

Zpět